< terug naar het overzicht
Taichi Gondaira en
Satoru Watanabe
12-02-2017 / 19-03-2017

Taichi Gondaira en Satoru Watanabe zijn geïnspireerd door oude Japanse tradities en tonen ons de ziel van dit erfgoed. Taichi Gondairi maakte een serie portretten en Satoru Watanabe Japanse landschappen om de bezieling uit te drukken. 

Both Japanese photographers were inspired by ancient Japanese traditions and show us the spirit and soul of their inheritage. Taichi Gondairi makes portraits and Satoru Watanabe makes landscapes to express this. 

Taichi Gondaira - Anna-1 - fotografie
Taichi Gondaira - Anna-1 - fotografie
Taichi Gondaira - Geisha girl - fotografie
Taichi Gondaira - Geisha girl - fotografie
Taichi Gondaira - Evening - fotografie
Taichi Gondaira - Evening - fotografie
Taichi Gondaira - Decision - fotografie
Taichi Gondaira - Decision - fotografie
Taichi Gondaira - Morning of Summer - fotografie
Taichi Gondaira - Morning of Summer - fotografie
Taichi Gondaira - Morning of Summer - fotografie
Taichi Gondaira - Morning of Summer - fotografie
Satoru Watanabe - fotografie
Satoru Watanabe - fotografie
Satoru Watanabe - fotografie
Satoru Watanabe - fotografie
Satoru Watanabe - fotografie
Satoru Watanabe - fotografie
Satoru Watanabe - fotografie
Satoru Watanabe - fotografie
Satoru Watanabe - fotografie
Satoru Watanabe - fotografie
Satoru Watanabe - fotografie
Satoru Watanabe - fotografie
Stadsblad De Echo
Stadsblad De Echo

TAICHI GONDAIRA (1956, Tokyo)

Vanwege mijn Japanse achtergrond heb ik Japanse modellen gekozen voor mijn werk. Ik fotografeer vrouwen in hun traditionele kleding, hun traditionele haardracht en de traditionele manier waarop ze hun kimono dragen. Zo worden zij volgens het Japanse schoonheidsideaal afgebeeld in mijn foto-serie  ‘Ukiyo-e.  Hiermee verwijs ik naar de eeuwenoude houtdruk traditie zoals gemaakt door de grote meesters Hokusai, Hiroshige en Kuniyoshi.

In de afgelopen 10 jaar dat ik Japanse vrouwen heb gefotografeerd heb ik ervaren dat ik anders ben gaan kijken naar mijn onderwerp. Ik begon me te realiseren dat ik niet alleen de vrouwelijke vorm fotografeerde, maar vooral iets dat veel dieper en universeel is dan dat. Iets dat uitstijgt boven rassen en landen. Ik had de essentie van hun bestaan, hun hart en ziel, weten vast te leggen. Hun diep van binnen bewaarde gevoelens en emoties heb ik bloot weten te leggen en daarmee de essentie van hun bestaan, alle bewijs van hun leven en het overleven van alles wat het leven hen gegeven heeft.Het zijn hun harten die ik wil vereeuwigen als kunst via deze portretten.

De werken worden gepresenteerd als hangende papierrollen op fijne zijde oftewel 'Kakemono". Hiermee wordt gerefereerd aan de traditionele kalligrafieën en schilderijen. Als je een papierrol ophangt geef je daarmee aan dat dat de meest geëerde plaats is voor een gast om plaats te nemen 

De foto's die gepresenteerd worden op de papierrol zijn als platinum druk afgedrukt op Gampi-papier. De platinum druktechniek maakt gebruik van gesmolten platina waarbij het mogelijk is om de zwart- en grijstonen optimaal te manipuleren. Ook de kwaliteit en duurzaamheid van de afdrukken zijn hierbij het maximaal haalbare vanwege de chemische stabiliteit. Het traditioneel (van thymelaeaceae gras) handgemaakte Japanse Gampi-papier staat niet alleen bekend om diens verfijndheid en glans, maar heeft ook bewezen de tand des tijds te kunnen doorstaan. Zo zijn er antieke manuscripten op dit papier bekend die al meer dan 2300 jaar oud zijn en nog steeds in goede staat verkeren. Het papier staat daarom niet voor niets wereldwijd bekend als "the king of paper".

SATORU WATANABE (1961, Yamagata)

Volgens de oude Hindu filosofie bestaat de mens uit 5 elementen : Aarde, Water, Vuur, Wind en Ether. De term ‘Prana’ betekent ‘Wind’ in het sanskriet. De wind bevat de energie van de natuur en die energie komt ons lichaam binnen door diep in te ademen. Een magere oude man met wit haar en grote uitpuilende ogen heeft mij dit 20 jaar geleden verteld op een eiland in de Ogasawara archipel.

Als ik fotografeer voel ik soms een onzichtbare energie. Ik voel de aanwezigheid van deze energie, niet alleen in de natuur maar ook in levende wezens, objecten en dus ook in mensen. Als ik dit gevoel onder woorden wil brengen denk ik aan het woord 'Prana' waar de magere oude man aan refereerde. 

Van oudsher zijn Japanners aanhangers van het Animisme, het geloof in ‘kami’ oftewel natuurgoden. De natuur was niet iets dat veroverd moest worden, maar werd in haar waarde gelaten en bestond zij aan zij met de mensheid. In de moderne tijd zijn deze ideeën vervaagd en wordt de natuur steeds meer onderdrukt door mensen.

Ik ben geboren en opgegroeid in Yonezawa-Shi Yamagata, een stad in Japan, 400 km ten noorden van Tokyo. In de zomer werd het er ondraaglijk heet, maar in de winter viel er altijd een enorm pak sneeuw. Ik ben nu 53, heb Yonezawa verlaten en woon momenteel in Tokyo. Ik herinner me mijn kindertijd daar nog steeds zeer levendig. In de 60-er jaren hielden we daar festivals gebaseerd op seizoens-rituelen om de lente te vieren en om ons voor te bereiden op de winter. Deze rituelen bestaan niet meer, ze zijn verloren gegaan vanwege de drang om te moderniseren en mee te gaan in het computertijdperk. Desondanks is het gevoel van ontzag voor de natuur en nostalgie nog altijd sterk aanwezig in mij en is een enorme inspiratiebron voor mijn werk.

TAICHI GONDAIRA (1956, Tokyo)

As I am Japanese I selected Japanese models for my work. I wanted to preserve our traditional beauty as expressed through the art of KIMONO. While photographing Japanese women over the past 10 years I have experienced changes in how I view the subjects and have begun to understand that what I capturing on film is not the female form but instead something much deeper that transcends race or nation. I have captured their essence of being, their heart, their soul. I have drawn out their feelings and emotions which were hidden deep inside like a treasure and been able to show them as form. I have captured the essence of their life, all the evidence that they have lived and survived all that life has given them. By printing their hearts on Gampi-paper via the platinum printing method I have created my work as permanent piece of art .

The hanging roll is a form of art which decorates Japanese traditional calligraphies and paintings.
The material is by silk of fine quality.
In a room, the position where you hang a roll means it is the most honored seat to welcome guests.
All of the original photograph prints in this collection of work are printed on Gampi-paper using the platinum print process. As platinum printing is the method of printing images to paper via melted platinum, we are able to manipulate the tonal qualities of black in a way that allows us to express grey in a multitude of different ways. Additionally platinum printing is well known as one of the best printing methods for durability because of its chemical stability. I use premium Japanese traditional handmade Gampi-paper for my original print work as which is made from. Gampi-paper fiber is manufactured so that the surface has a smooth texture and distinctive gloss. The longevity of Gampi-paper is exemplified by some ancient manuscripts surviving over 2,300 years. It is also been prized as "the king of paper" due to its beauty and elegance.

SATORU WATANABE (1961, Yamagata)

According to ancient Hindu philosophy, man is made up of five elements: Earth, Water, Fire, Wind and Ether. The term ‘prana’ means, “wind” in Sanskrit. The wind holds the energy of nature, and we take that energy into our body by breathing in deeply. “ I heard this story twenty years ago from an old skinny man with white hair and wide bulging eyes in Chichi-jima, in the Ogasawara archipelago. He was called 'the legendary diver' who, at the age of fifty-six, accomplished the remarkable feat of diving one hundred and five meters into the deep blue sea without the help of any diving equipment.  

When I take photographs, I sometimes I feel an invisible energy. I feel as though this energy exists, not only in the nature, but also in lives of each and every thing, including human lives. Whenever I try to express these feelings into words, I recall the term 'prana' that the old skinny man used to refer to.

Ever since ancient times, the Japanese worshiped Animism – the belief that “kami” or gods exist within nature. Thus, nature was not something to be conquered, but was instead highly regarded as something that coexists with mankind. However, in modern times, such thoughts have since deteriorated and people consistently seek to conquer nature. 
I was born and raised in Yonezawa-shi, Yamagata, a city roughly 400 kilometers north of Tokyo, Japan. In the summer, temperatures become intolerably hot, but in the winter, the snow falls heavily and piles up enough to bury a man. I am 52 years old now and currently live in Tokyo after having left Yonezawa. Even today, I still recall my childhood; back in the 60s we held festivals, filled with seasonal rituals to celebrate spring, and to prepare for the coming of winter. 
These rituals have since been forgotten, lost to the will of modernization in this computerized age. However, the feeling of nostalgia and the awe for nature that I had felt in my young mind still lingers deeply within myself. .  

Open:
Schrijf je hier in
voor onze digitale nieuwsbrief.
@deelnemer: is jouw e-mailadres al bekend bij ons?
CONTACT
Tel: +31 (0)20 632 54 92
Copyright © 2021 SBK design by manoverboord
femdom-scat.com
femdom-mania.net