Geef kunst kado met de SBK Kunstbon

Schenken en ANBI

Steun Stichting Beeldende Kunst (SBK) en profiteer van fiscaal voordeel

Schenkingen van elke omvang zijn van harte welkom. Stichting Beeldende Kunst kan uw steun bijzonder goed gebruiken voor aankopen, restauratie, tentoonstellingen en educatieve projecten.

SBK is een onafhankelijke ideële stichting zonder winstoogmerk of subsidie, die het particulier belang overstijgt. SBK steunt kunstenaars en biedt particulieren de mogelijkheid om op een aantrekkelijke manier kunst in huis te halen.

Fiscaal aantrekkelijk

SBK is erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Cultuur ANBI). Dit maakt het voor u fiscaal aantrekkelijk om geld aan SBK te schenken en SBK zo te steunen. Als deelnemer SBK kunt u ook uw collectietegoed aan SBK schenken. Giften en schenkingen aan organisaties met een ANBI-status zijn voor de belasting aftrekbaar.

pdf Stichting Beeldende Kunst Amsterdam verslag tbv ANBI 2022

25% extra giften aftrek mogelijk

Omdat SBK de status van Cultuur ANBI heeft, is een 25% extra giften aftrek mogelijk. Tot 75% van de schenking is dan fiscaal aftrekbaar (tot een maximum, zie onderstaande tekst) en kunt u tot wel 65% van uw schenking terug krijgen via de Belasting (afhankelijk van uw persoonlijke fiscale situatie).

Meer informatie kun je vinden bij de Belastingdienst of onze vestiging Amsterdam Sloterdijk, bereikbaar op contact@sbk.nl of telefonisch (020) 632 54 92.

Belastingvriendelijk schenken

De erkenning van Stichting Beeldende Kunst Amsterdam als Cultuur ANBI betekent dat de stichting een erkend goed doel is. Dit levert belastingtechnisch twee voordelen op.

Ten eerste levert de schenking u als donateur mogelijk een belastingvoordeel op. Een schenking aan een ANBI kunt u in principe aftrekken van de inkomstenbelasting (let op het minimum- en maximumbedrag, zie “drempelbedrag” bij de Belastingdienst.nl) of vennootschapsbelasting. Vanaf 2012 mag u uw gift verhogen met 25%, wanneer uw aftrekpost een gift aan een Cultuur ANBI betreft. Deze verhoging is maximaal € 1.250 per jaar.

Ten tweede hoeft Stichting Beeldende Kunst Amsterdam geen schenkingsrecht te betalen over de schenkingen die zij ontvangt. Dit betekent dat uw schenking maximaal ten goede komt aan de doelen van de Stichting Beeldende Kunst Amsterdam.

Per 1 januari 2014 zijn de regels voor fiscale aftrekbaarheid van periodieke giften versoepeld. U kunt uw schenking zonder tussenkomst van een notaris vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met SBK, waardoor deze als aftrekpost rechtsgeldig is.