Geef kunst kado met de SBK Kunstbon

Primal Passion

27/10/2018 - 01/12/2018 @ SBK Amsterdam KNSM

In de uitleen van SBK Zuid zijn uit eigen collectie dit najaar allerlei werken te zien van kunstenaars die op enigerlei wijze herinneren aan de ‘Cobrataal’.

Deze inspireerde generaties kunstenaars en leidde tot informele kunst waarin met diverse middelen nieuwe beelden werden geschapen.Er zijn onder andere kunstwerken te zien van Kareem Aras, Jan de Beus, Hein van Leuwen, Oxydiaen, Theo Niermeijer en Wim Izaks.

Gedurende zes decennia zijn bij SBK Amsterdam uit verschillende richtingen kunstwerken in de collectie opgenomen die een duidelijke referentie hebben met de taal van de Cobra-beweging. Bekend als een groep jonge kunstenaars uit Copenhagen, Brussel en Amsterdam manifesteerde Cobra zich begin jaren-50 alom met experimentele kunst. Het experimentele was gelegen in de bevrijdende vormen- en kleurentaal met een eigenzinnig gebruik van verf en andere materie. De Cobrakunstenaars hadden ook inhoudelijk een doel: vrijheid in veel maatschappelijk opzicht dat hard nodig was na een wereldoorlog waarin de mens gevangene is geweest van gruwel en angst.

Onomwonden en direct, niet bedachtzaam maar oer en dus origineel, veel actie en met veel passie ! Aanvankelijk door publiek en critici miskend met ‘geklad, geklets en geklodder’ en ‘. . . dat kan mijn kind van 5 ook’ inspireerde de ‘Cobrataal’ generaties kunstenaars en leidde deze vervolgens tot informele kunst. Dit met een belangrijk accent op ‘bevrijding’ in beeld en taal, later ook erkend door critici als originele eigentijdse kunst.

Onder de titel ‘Primal Passion’ zijn uit eigen collectie van SBK tot en met begin december veel werken te zien van kunstenaars, te herkennen aan een vrijelijk gebruik van zogenaamde ‘klad en klodders’. Dat belooft onder andere veel verf in aanzien !