Geef kunst kado met de SBK Kunstbon

Expositie Nancy Lee

27/11/2022 - 08/01/2023 @ SBK Amsterdam KNSM

Van 27 november t/m 8 januari exposeert fotograaf Nancy Lee bij SBK locatie KNSM. In de grafische werken van Lee wordt de werkelijkheid gefragmenteerd en in een ritme weergegeven. Het verkeer, marktleven en voetgangers zijn onderwerpen die vaak terugkomen in haar werk.

Vanuit vogelvlucht perspectief zoomt Nancy Lee in op bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld mensen op straat die een paraplu dragen of auto’s in het verkeer, en fotografeert deze situatie op diverse manieren. Hierna herschikt ze de veelheid aan foto’s volgens bepaalde kenmerken, waardoor deze beelden getransformeerd worden tot een collage waarin lijn, kleur en herhalende patronen centraal staan.

Visueel ritme
Net als bij een puzzel kan de toeschouwer proberen de afzonderlijke onderdelen in zijn hoofd bij elkaar te passen. Maar belangrijker is het visuele ritme dat ontstaat, waarbij een unieke sfeer of een muzikaal geïnspireerd thema naar voren komt. Sommige beelden doen denken aan eclectische jazzimprovisaties, terwijl anderen harmonisch zweven als een klassiek muziekstuk.

Globalisering
De werken van Lee tonen situaties uit de bewoonde wereld, waarin structuren, routines en tijdschema’s regeren. Lee probeert met haar foto’s te laten zien dat de materialistische wereld waarin we leven onze comfortzone is geworden. Door het ritme waarmee de kleurrijke foto’s over de collage zijn verdeeld, toont zij de snelle globalisering, waarin onze basisbehoeften steeds minder voorop staan.