SBK Art voucher, art as a present

Sonya Wilson | Parallel Lives

02/09/2018 - 30/09/2018 @ SBK Galerie 23 Hedendaagse Afrikaanse Kunst KNSM

U bent van harte uitgenodigd voor een walkabout met Sonya Wilson. Op de laatste dag van haar expositie gaan we samen met de kunstenares in gesprek over haar werk in haar tentoonstelling Parallel Lives.

Het werk van Sonya Wilson komt voort uit zelfexpressie, waarbij het publiek wordt uitgedaagd om het zelf te interpreteren.Het hier getoonde werk maakt deel uit van het lopende project ‘Parallel Lives’: waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe?

Sonya Wilson is geboren in Londen met Jamaicaans Marron roots. Ze studeerde in 1991 af aan de University for the Creative Arts in Farnham, Engeland, waar ze Textile Design studeerde. Ze woont al 20 jaar in Nederland.

Wilson is een multimediakunstenaar wiens werk haar complexe en veelgelaagde perspectieven onderzoekt, die zijn afgeleid van haar Afrikaanse, Caribische, Nederlandse en Britse sociale ervaringen. In haar werk heeft ze het over een gedeelde ervaring; van verandering, overdracht en overleving. Ze merkt op dat hoewel we veel verschillende perspectieven lijken te hebben, we ook erg op elkaar lijken. Deze overeenkomsten geeft ze op een canvas of een ander medium weer voor anderen om te verkennen.

Sonya maakt gebruik van mixed-media-technieken, Indiase inkt, collage, keramiek en acrylverf op canvas of papier. Haar werk wordt gekenmerkt door figuratieve en abstracte beelden met felle kleuren en patronen in allerlei richtingen en dikke penseelstreken die laag over laag worden aangebracht.

The artwork of Sonya Wilson originates from self expression, where the audience is challenged to interpret it themselves.
The work shown here is part of the ongoing project ‘Parallel Lives’: Where do we come from, where are we going ?
Sonya Wilson is a native of London with deep Maroon roots in the island of Jamaica. She graduated in 1991 at University for the Creative Arts in Farnham, England where she studied Textile Design. Sonya has lived in Holland for the last 20 years.
Sonya is a multimedia artist whose artwork explores her complex and multi-layered perspectives which is derived from her African, Caribbean, Dutch and British social experience.
Her observations are fluid as she finds synchronicity in her subjects that speaks to a shared experience; of change,transfer & survival.
She observes that although we seem to have many different perspectives we are also very similar and these similarities can be woven on a canvas or another medium for others to explore.
Sonya uses mixed media techniques, Indian ink, collage, ceramics and acrylic paint on canvas or paper. Her work is characterized by figurative and abstract imagery with bright colors and patterns in all sorts of directions, thick brush strokes layer over layer.