SBK Art voucher, art as a present

SBK x KunstRAI 2018

04/04/2018 - 08/04/2018 @ KunstRAI

SBK doet dit jaar weer mee aan de KunstRAI Art Amsterdam van 4 t/m 8 april. We nemen werk mee van o.a. Annemarie Slobbe, Anne Roos Regenboog, Albert Lieuwe Bouwman, Joris Kuipers, Arja Hop en Peter Svenson.

Verder wordt klein werk op papier gepresenteerd van Timothy Voges, Abe Mathabe en Gareth Nyandoro en een serie zeefdrukken van Remy Jungerman.

Wil jij ook een gratis ticket voor toegang voor 2 personen? Stuur dan even een mail naar amsterdamknsm@sbk.nl o.v.v. KunstRAI ticket.

De KunstRAI is de langstlopende kunstbeurs voor hedendaagse autonome en toegepast kunst van Nederland: een publieksbeurs met ruim zeventig hoogstaande galerieën die de diversiteit, kwaliteit en pluriformiteit van het rijke Nederlandse aanbod van hedendaagse beeldende kunst, vormgeving en design weerspiegelt.

De KunstRAI is in de RAI Amsterdam, hal 7 (ingang Wielingerstraat). SBK Galerie vind je in stand 64.

Kijk voor meer info op www.kunstrai.nl.www.kunstrai.nl

ARJA HOP & PETER SVENSON
Het werk van Arja Hop & Peter Svenson gaat over analoge fotografie in zijn meest elementaire vorm. Zij onderzoeken hun relatie tot de natuurelementen door gebruik te maken van fysische en chemische processen en filmmateriaal. Hoe het beeld ontstaat is van primair belang.
De Residu projecten gaan over de plantenwereld in al haar stoffelijkheid en schoonheid. Haar appel aan de menselijke zintuigen is ons onderzoeksgebied. Hoe verhouden mens en flora in een omschreven geografisch gebied zich tot elkaar? Hoe is de waardering van de mens voor de natuur op een (eigen) stuk grond? En hoe is deze relatie in andere delen van de wereld?

Momenteel houden we ons bezig met een plantaardige kleurstoffen onderzoek door extracten te maken uit planten en bomen die groeien in ruderale gebieden in Amsterdam: bouwterreinen, industrieterreinen, spoor- en wegbermen, slootkanten, braakliggende terreinen en plantsoenen.
Zij visualiseren het onderzoek met residuen, kleurstoffen gewonnen uit planten op film, en met analoge fotogrammen van dezelfde planten in de vorm van nauwkeurige documentaties. Zij richten zich vooral op bermplanten die spontaan opkomen. Daartussen groeien Neofyten, niet inheemse nieuwkomers onder de planten. Transportmiddelen van over de grens zorgen voor de verspreiding, in hun nieuwe omgeving overleven ze op eigen kracht.

Ze maken zelden gebruik van een camera, soms wordt de ruwe film ‘s nachts belicht met het beschikbare licht dat dan op de locatie beschikbaar is. De visuele patronen die op de fotogrammen ontstaan worden gevormd door de aard en het gedrag van de plant zelf.
Arja Hop: “Ik deed de Academie St. Joost in Breda en studeerde o.a. een jaar filosofie aan de UvA in Amsterdam. Mijn kindertijd bracht ik door op de Veluwe, buiten struinend vondsten verzamelen langs sloten en beken, zandwegen en in weilanden waren een vanzelfsprekende bezigheid. De fascinatie voor natuurlijke en chemische processen en het microscopisch observeren, determineren en ordenen is terug te vinden in mijn werk als beeldend kunstenaar.

Ik raak geboeid door fenomenen uit de natuurwetenschappen. Mijn ontwikkeling als kunstenaar begon met olie, pigment en doek, in de loop van de tijd is dat veranderd in analoge fotografie in relatie tot nauwkeurige onderzoeksmethoden. De filosofie gaf mij inzage in het abstract waarnemen en logisch denken waardoor mythe en logica samenvallen.”

Peter Svenson. “Ik heb een fototechiek studie gedaan in Wellington, Nieuw Zeeland en werkte daarna als process control assistant bij een Kodachrome laboratorium. Later was ik assistent medisch fotograaf in het Auckland Hospital. In Amsterdam werkte ik sinds 1982 als fotolaborant in diverse Amsterdamse fotolabs, vanaf 1992 ben ik gespecialiseerd als fine art kleuren printer. Van 2005 tot nu ben ik eigenaar en meesterdrukker van het AAP-lab in Amsterdam.

Mij inspireren mensen als de fotojournalist W. Eugene Smith in zijn veranderen van zichzelf en de wereld om hem heen, Edward Weston in zijn vakkunde, en de manier waarop Robert Mapplethorpe een culturele idententeit vastlegt, en mijn vader, Egbert Anders Svenson door het leren stellen van de vraag: waarom.“ (Bron: We Like Art)

ALBERT LIEUWE BOUWMAN
Albert Lieuwe is a collaboration between Arbert Lieuwe senior and Albert Lieuwe junior based in Rotterdam. Central to Albert Lieuwe’s work are the themes of movement and repetition inspired by nature. The point of departure is to implement elements that give an experience of nature.

Albert Lieuwe works on self-initiated projects and has worked with numerous Dutch and international companies, design studios and exhibition spaces, ranging from Forbo to Sikkens and from Milano del Mobile to Rotterdam Havenbedrijf.

ANNEMARIE SLOBBE
Born into existence, life binds us to the passage of time and the fluctuations of space. We see the light of day ebbing away into the night, beholding a transitory presence in our own temporary manifestation. We are confronted with lesser and better moments. Relentlessly the cycle of life keeps on going, in time taking away everything that ever came to be. Reminding us that all we value always is of temporary nature. What does it benefit us to keep on resisting what lays beyond our control? In acceptance of impermanence we shall find our virtue. To live is to let go.

JORIS KUIPERS
Kuipers’ work consists room-filling installations, wall reliefs, sculptures and works on paper. Characteristic of his work is the layered structure of two-dimensional elements. Recently, the theme his work shifted from the human body and existence to a more abstract domain. Crystallization and fanning out, concentration and flow, presence and absence, are his current thinking and working framework. Hereby the energy of making and the dynamics within the composition take a central place.
Born in Nijmegen, the Netherlands (1977), studied at Artez, Arnhem 1995/1999 and at Frank Mohr Institute (MFA painting department), Groningen 2001/2003, currently working and living in Rotterdam.

ANNE ROSE REGENBOOG
Anne Rose Regenboog lives and works in The Hague, The Netherlands. Studied Applied and Fine Arts at Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam. Actively exhibiting her artwork since 1991 in Europe, USA and Japan where it can be found in many private collections.

Sources of inspiration are the classic elementary forms with a focus on experiments and conceptual thinking within a given context. Her work is autonomous. She presents her ideas in metal objects and paintings.

Albert Lieuwe Bouwman
Annemarie Slobbe
Anne Rose Regenboog
Arja Hop en Peter Svenson